Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski SAJDAK sp.j.
ul. Długa 70; 33-170 Tuchów
NIP: 8730204831
tel. 14 652 66 05; sajdak_sj@o2.pl